fbpx
,

Softver DKV-PRO Projektovanje dalekovoda

Dostupnost:

100 na zalihi (isporuka do 48 sati od potvrde narudžbe)


Softverski paket DKV-PRO – Projektovanje dalekovoda
koristi se za automatsku izradu crteža uzdužnih profila terena sa ili bez ucrtavanja dalekovodnih stubova i lančanica (iscrtava se najniža faza i dozvoljeni klirens), raspored stubova i elektromehaničke proračune užadi.

Softverski paket za projektovanje nadzemnih vodova DKV-PRO sadrži sljedeće aplikativne module:

– Modul Uzdužni profili nadzemnih vovoda

– Modul Raspored stubova

– Modul Elmeh

8.775,00 KM

100 na zalihi (isporuka do 48 sati od potvrde narudžbe)

Softverski paket za projektovanje nadzemnih vodova DKV-PRO sadrži sljedeće aplikativne module:

– Modul Uzdužni profili nadzemnih vovoda

– Modul Raspored stubova

– Modul Elmeh

Modul „Uzdužni profili nadzemnih vodova“ koristi se za automatsku izrada crteža uzdužnih profila terena sa ili bez ucrtavanja dalekovodnih stubova i lančanica (iscrtava se najniža faza i dozvoljeni klirens) u AutoCAD dwg formatu u zadanom mjerilu direktno iz geodetskih podataka sa snimanja terena.

Ovaj modul ima sljedeće osnovne funkcionalnosti:

· Izrada crteža uzdužnih profila trase dalekovoda iz podataka u PUP ili STB datoteci sa ili bez ucrtanih stubova i lančanica najniže faze i dozvoljenog klirensa u predefinisanom AutoCAD DWG formatu sa svim elementima crteža razdvojenim po layerima i drugim karakteristikama datim u predefinisanom DWG formatu crteža uzdužnog profila trase nadzemnih vodova.

· Izrada pisanog uzdužnog profila (PUP datoteke) iz geodetskih podataka sa snimanja trase geodetskim instrumentima (totalne stanice ili GPS uređaji svih poznatijih svjetskih proizvođača kao što su: Leica, Trimble, Sokkia, Topcon i drugi).

· Izrada stubnih listi (AutoCad DWG i Excel XLS datoteke) prema predefinisanim formatima.

· Ispis svih koordinata stubova u tekstualnu datoteku.

· Izrada geodetskih obrazaca sa koordinatama tačaka (xls datoteka) u zadanom formatu.

Modul Raspored stubova koristi se za raspored i modifikacija rasporeda stubova u AutoCad-u ili ZWCAD-u direktno na DWG crtežu uzdužnih profila trase nadzemnih vodova dobivenih iz modula „Uzdužni profili nadzemnih vodova“, te izračune: srednjeg, gravitacionog i idealnog raspona, sekcionih parametara hladne i tople krive provodnika, minimalnog klirensa u rasponima, jednačine stanja, specifikacije stubova, stubnih listi.

Ovaj modul ima sljedeće osnovne funkcionalnosti:

· Ubacivanje novih i brisanje postojećih stubova odabirom lokacije stuba direktno na crtežu uzdužnog profila trase nadzemnih vodova dobivenom iz modula „Uzdužni profili nadzemnih vodova“.

· Automatsko iscrtavanje lijeve i desne krive donje faze provodnika i dozvoljenog klirensa za lijevi i desni raspon sa ucrtavanje oznake maksimalnog provjesa krive provodnika.

· Pomjeranje postojećih stubova direktno na DWG crtežu uz automatsko ažuriranje svih parametara stuba (tipa stuba, tipa izolacije, visine stuba, broja stuba, topografske oznake stuba), lijevog i desnog raspona, krive provodnika i klirensa kako na crtežu tako i u odgovarajućoj STB datoteci. Pomjeranje treba biti omogućeno odabirom nove lokacije stuba klikom miša na željenoj lokaciji terena ili pomjeranjem stuba u koracima od: 0,01m-0,1m-1m-10m-100m. Prilikom svakog pomjeraja stuba također se automatski iscrtavaju ažurirane krive provodnika i klirensa a prema zadanim parametrima tople i hladne krive naprezanja provodnika dobivenih kalkulacijom iz idealnog raspona i postavljenih uslova u ulaznoj JSG datoteci.

· Promjena visine stuba, tipa stuba i izolacije stuba odabirom iz padajuće liste vrijednosti učitanih iz ulazne PTS datoteke o tipovima stubova. Odabirom željene visine, tipa stuba ili izolacije stuba na crtežu se automatski moraju iscrtati ažurirani elementi stuba kao i lijevog i desnog raspona krive provodnika i klirensa.

· Automatsko očitanje i ažuriranje parcijalne i kumulativne stacionaže, kote zavješenja provodnika, kote terena, broja stuba, lijevog i desnog raspona.

· Mogućnost zadavanja parametara hladne i tople krive naprezanja provodnika za svaki raspon pojedinačno kao i za cijelu sekciju.

· Izračun extra klirensa za lijevi i desni raspon uz dinamičku oznaku na crtežu profila.

· Automatski izračuni:

o srednjeg i gravitacionog raspona sa prema zadanim sekcionim parametrima hladne i tople krive,

o jednačine stanja na osnovu svih raspona u sekciji i ulaznih parametara naprezanja datih u JSG datoteci,

o specifikacije svih stubova na trasi kao i svih vrsta izolacije sa količinama,

o izrada stubne liste prema predefinisanom formatu,

o izračun idealnog raspona i sekcijskih parametara hladne i tople krive provodnika uzimajući u obzir sve raspone u sekciji kao i zadane parametre naprezanja date u ulaznoj JSG datoteci.

Modul Elmeh koristi se za elektromehaničke proračune provodnika i zaštitnih užadi, te izradu montažnih tablica provjesa i opterećenja sa vertikalnim i horizontalnim silama.

Osnovne funkcionalnosti ovog modula su:

· Proračun jednačine stanja tj. idealni raspon-naprezanje-sila-provjes proračun provodnika i zaštitnih užadi iz zadatih ulaznih parametara.

· Kreiranje JSG datoteke iz ulaznih parametara: naslov dionice, temperature (proizvoljan broj temperatura u listi), minimalni i maksimalni raspon sa korakom raspona, podaci o provodniku (naziv, prečnik, poprečni presjek, težina, prekidna sila, temperaturni koeficijent, modul elastičnosti), neograničen broj uslova opterećenja zadatih kroz listu (%UTS, Temperatura, Vjetar, Dodatni teret).

· Izrada proračuna Raspon-Naprezanje u predefinisanom Excel XLS formatu zajedno sa odgovarajućim dijagramom Ekvivalentni raspon-Naprezanje.

· Kreiranje TRX datoteke iz ulaznih parametara za proračun montažnih tabela provjesa i naprezanja provodnika i zaštnog užeta, temperatura, faktora dodatnog tereta i podataka o rasponima u svakom zateznom polju na dionici u predefinisanom formatu.

· Mogućnost importa podataka o rasponima u svakom zateznom polju iz STB datoteke o stubovima koja se dobija direktno iz Modula Raspored stubova.

· Izrada montažnih tabela provjesa i naprezanja provodnika i zaštitnog užeta sa vertikalnim i horizontalnim silama u predefinisanom Excel XLS formatu.

Uz program se dobija USB ključ, tako da je program moguće instalirati na neograničen broj računara, a program radi kada je ubačen USB ključ.

Video prezentacija programskih modula za iscrtavanje uzdužnih profila i raspored stubova se nalazi na linku:
http://itsbh.com/downloads/dkv.htm

SKU: DKV_PRO_5 Kategorije: , Brend: